ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CỦA VÀNG VÀ CÁCH QUY ĐỔI – BÀI 18

Trên thế giới ngoài  tiền là đơn vị giao dịch được sử dụng rộng rãi thì vàng cũng vậy. Vàng không chỉ đơn thuần là hàng hóa mà nó còn là một đơn vị tiền tệ đặc biệt được sử dụng hàng ngàn năm nay. Vàng được giới đầu tư sử dụng thay cho tiền tệ khi tình hình kinh tế hoặc chính trị trên thế giới tệ đi và được sử dụng để tạo nên những món trang sức vì giá trị của nó không bao giờ mất đi.

Biểu đồ cho thấy giá vàng của 10 năm nay

Trên thế giới vàng được tính bằng đơn vị ounce (Oz) : 1 ounce ~ 8,3 chỉ = 31,1034768 gram.

Ở Việt Nam thì đơn vị tính của vàng là Lượng ( cây), Chỉ, Phân , Ly, Dem.

1 Lượng vàng = 10 chỉ

1 chỉ vàng = 10 phân

1 phân vàng = 10 ly

1 ly vàng = 10 dem

1 lượng vàng ~ 37,5gram tương dương 1 chỉ vàng = 3,75gram, 1 phân = 0,375 gram, 1ly = 0,0375 gram và 1 dem = 0.00375gram.

Nếu ta có 1 kg vàng thì ta sẽ có 26,66666667 lượng vàng ( 26 lượng,6 chỉ,6 phân, 6 ly, 6 dem).

Vậy để đổi giá vàng thế giới thành giá vàng trong nước ta tính như sau : Giá vàng TG/8,3 x tỉ giá Dollar Mỹ.

VD giá vàng TG thời điểm đang viết bài này là 1315/1oz và tỉ giá Dollar Mỹ là 2.280.000 đ

Vậy giá vàng TN = 1315/8,3 x 2280 = 3.612.000 đ /1 chỉ

Đây là giá chưa tính tiền vận chuyển, tiền thuế khi nhập về nước và tiền lời vì vậy chỉ mang tính tham khảo.

Nguyễn Thành Ngôn.

======================================

Bạn muốn tìm hiểu về trang sức vàng hãy liên hệ ngay với mình nhé.

Call: 0933333534

Email: thanhngon1504@gmail.com

FB:https://www.facebook.com/thanhngon1504

 

About Nguyễn Thành Ngôn